Flottbron i Gagnefs kyrkby

EN UDDA UTFLYKT


Gagnefs flottbroar representerar en märklig och högst obskyr del av det svenska kulturarvet. I äldre tider var de ganska vanliga, särskilt för att korsa större vattendrag som Dalälven, men det har även funnits en i Stockholm, Nya Kungsholmsbron, som byggdes under 1600-talet och var en av Europas längsta flottbroar.

Namnet ”flottbro” kommer av att brotypen flyter på vattnet, vilket gör att de kan höja och sänka sig med vattenståndet. En egenskap som var särskilt användbar i äldre tider då broarna behövde anpassa sig till de föränderliga förhållandena i vattendragen. Under 1600-talet ersattes många färjor av flottbroar. Den första tydligt dokumenterade flottbron i Gagnef nämns år 1659 i Djurås​​.

I Gagnefs kommun finns de två sista flottbroarna i Sverige, varav den i Gagnef kyrkby kan passeras med lättare fordon. Den nuvarande bron är från 2001 och ersatte då en uttjänt äldre bro som legat på samma plats sedan 1800-talet. Den äldre bron låg ursprungligen längre uppströms men hade slitit sig vid en vårflod. Istället för att försöka frakta tillbaka den blev det enklare att låta den ligga kvar och istället dra om vägen för att passa bron.

Även om den nya flottbron i Gagnefs kyrkby är av modernt snitt, med pontoner av rostfritt stål som bärs upp av limträbalkar, är det en säregen relik från äldre dagar. Att den kan trafikeras av lättare fordon gör också att den kan besökas med lätthet. Gagnefs andra flottbro ligger längre norrut, vid Österfors, och bär bara fotgängare.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.58784, 15.07
  • Adress: Flottbrovägen 30, 785 91 Gagnef
Öppna i Google Maps