Grängshammars Bruk

EN UDDA UTFLYKT


Grängeshyttan var från början troligen en silverhytta i början av 1500-talet, men blev senare mest känd som hytta för smältning av järnmalm. När Gustav Vasa förvärvade hyttan 1550 var han missnöjd med lönsamheten, och den lades ner i början av 1600-talet. Men redan 1624 öppnades hyttan upp igen, och med tiden skulle Grängeshyttan bli Grängshammars bruk, där brukspatronerna skulle komma och gå.

Det vi ser spåren av idag, och som satt sin prägel på Grängshammars Bruk, är den senaste storhetstiden som inleddes 1817. Kapten mechanicus Olof Forsgren, som skulle leda arbetet, mötte ett bruk i starkt förfall. De fallfärdiga byggnaderna ersattes efterhand av de karaktäristiska hus av slagg som Forsgren lät uppföra och som idag gör Grängshammars bruk till en av Dalarnas vackraste bruksmiljöer.

Att köra Silverringen runt är en varmt rekommenderad dagsutflykt med flera intressanta lämningar från järnbrukens storhetstid. Men det är framförallt två stopp som sticker ut, i alla fall för ruinromantiker. Det ena är kolhusruinen här i Grängshammar och det andra en liknande ruin i Ulvshyttan, som är nästa stopp.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps