Horndals Bruk

EN UDDA UTFLYKT


Ruinerna efter Horndals bruk är sevärdhet som man inte vet om man får besöka eller inte. Visserligen klipps gräset för att skapa gångar mellan ruinerna efter det en gång så stolta bruket, men bara ett par steg utanför stigen döljer tät sly trappor till avsatser som slutar i stup. Dörrar som hänger halvt på glänt leder in i gamla ugnar där kvarlämnat skrot långsamt rostar bort medan slaggstensmurarna tycks hållas uppe av osynliga stöttor.

Det idag sömniga samhället Horndal ljöd en gång i tiden av rök och hammarslag, men det är en epok som nu hör till historien. Horndals bruk anlades från början som en bergsmansägd masugn med två stångjärnshammare på 1600-talet innan det bit för bit köptes upp av Isaac Cronström.

Bruket vidareutvecklades av den Cronströmska släkten under två hundra år innan det slutligen såldes. Under nästa ledning installerades lancashirehärdar som 1866 hade växt till femton stycken, vilket gjorde smedjan till världens då största lancashiresmedja under ett tak.

I slutet av 1800-talet var Horndals Bruk det näst största i hela Dalarna men då hade lancashireprocessen börjat bli omodern. Trots nyinvesteringar så kom bruket att dras med allt större kostnader samtidigt som stålets kvalitet inte längre kunde mäta sig med modernare varianter.

Under 1900-talet kunde bruket hålla sig över vattenytan genom att producera enkelt stål till billigt pris men efter oljekrisen 1973 blev även det för dyrt. Horndals bruk lade till slut ner all verksamhet 1979 och området lämnades åt sitt öde.

Det senare bruksområdet hyser idag en del mindre verkstadsindustrier medan de äldre delarna visas upp som en ruinpark. Parken förvaltas av föreningen Horndals brukspark som driver viss verksamhet i de bevarade byggnaderna, som även inhyser ett litet museum.

Av ruinerna är det lancashiresmedjan med sina ånghammare som är bäst bevarade. Under sommartid kan det vara svårt att få en uppfattning av brukets storlek när det döljs av grönskan men det är fortfarande väl värt ett besök.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.294128, 16.421198
  • Adress: Horndals Brukspark, 774 68 Horndal
Öppna i Google Maps