Idkerbergets Gruva

EN UDDA UTFLYKT


I Kiruna har de nattliga jordskalven till slut tvingat staden att flytta österut för att undvika ett ras ner i den ihåliga underjorden. Likaså var det i Grängesberg på 1960-talet, gruvan gick före staden och malmen betalade flytten. Så var det däremot inte i Idkerberget.

Idkerbergets gruvdrift har anor från 1700-talet men det var först 1902 som gruvan började brytas i stor skala av Idkerbergets gruvaktiebolag, ett dotterbolag till Stora Kopparbergs Bergslags AB. Redan 1908 var årsproduktionen uppe i mellan 50000 och 10000 ton järnmalm och 1952 samt 1954 byggdes de två betonglavar som står kvar än idag, en stor för malmhissarna och en mindre för personaltransporterna.

Allt var frid och fröjd i Idkerberget, framtidshoppet var starkt och det lilla samhället runt gruvan blomstrade. Sedan hände det otänkbara. Natten den 16:e mars 1961 gick ett ras över gamla brytningsrum på 400 meters djup och berget imploderade. Ett kilometerstort hål öppnade sig ner i avgrunden och svalde ett garage med nio bilar tillsammans med en lekplats. Hade raset inträffat på dagtid skulle gruvan svalt byns barn. Ingen människa skadades men 70 personer fick evakueras och 26 blev bostadslösa.

Nästa dag gick återigen hissarna upp och ner i gruvans mörker. Men något hade förändrats i Idkerberget, kanske var det framtidshoppet som var sargat. Bolagets ingenjörer hade känt till att ett ras var nära men hade räknat med att det skulle inträffa i en av de nyare gångarna, inte i en av de gamla rakt under byn. Många valde att inte återvända efter evakueringen och sexton år senare tystnade gruvspelet för gott.

Nu står de bägge lavarna ensamma där i den tysta skogen, tennisbanan vid tjänstemannavillan har växt igen och de nio bilarna ligger någonstans där nere, på 125 meters djup, och väntar på framtidens arkeologer.

Idkerbergets gruvlavar är inte öppna för besök, men det går bra att beskåda dem från utsidan.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Permanent stängt
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.379449, 15.226000
  • Adress: Kontorsvägen, 781 99 Idkerberget
Öppna i Google Maps