Lindesnäs Bruk

EN UDDA UTFLYKT


Lindesnäs ligger mellan Nås och Fredriksberg, djupt inne i Bergslagens skogar. Idag är det en sömnig liten by men under 1800-talet var Lindesnäs bruk ett av landets tio största järnbruk.

Redan 1793 anlades här en spiksmedja som tillverkade liar, hästskor och så klart då spik. Mellan 1854 och 1855 installerades två Lancashirehärdar i stångjärnssmedjan och det fanns ett tag planer på att koncentrera hela Bergslagets järnhantering till Lindesnäs. För att förbättra transporterna från bruket planerades en järnvägsförbindelse till närbelägna Lövsjö bruk. När den aldrig realiserades började bruket förlora sin betydelse och 1895 upphörde verksamheten helt.

Det som finns kvar av bruket är ruiner av smedjor, gjuteri, kvarn och grunden till en såg. Slaggstensruiner är det gott om i Bergslagen och dem i Lindesnäs är vare sig störst eller vackrast, ändå är det ett trevligt stopp på vägen. Det finns ett litet bruksmuseum och om somrarna är det servering i den bevarade herrgårdsbyggnaden.

Bruksområdet är klassat som ett fornminne med RAÄ-nummer Nås 8:1.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps