Mora - Leksand Råsten

EN UDDA UTFLYKT


Nu för tiden är det oftast ganska enkelt att utröna lantmäteriets gränser. De markeras många gånger med rör eller stolpar som slagits ned i marken, i berg eller i cement.

I äldre tider var det lite svårare. Oftast användes en så kallad Råsten, en lite toppig rest sten som omgärdades av några mindre stenar. Ibland slängde man även ut lite tegelskärvor eller träkol under röset för att påvisa att det var byggt av mänsklig hand.

Chansen är inte stor, men om du någonsin finner dig på den namnlösa kärrvägen strax norr om Mörkloksmyren utanför Mora så ska du hålla ögonen spända på vägens södra sida. Efter att ha passerat lite mer än halva sträckan så finns där just en sådan gammal gränsmarkering som kallas för råsten.

Här gick förmodligen rågången, alltså gränsen, mellan Mora och Leksand. Det var i alla fall vad Jannes Nilsson i Färnäs uppgav för riksantikvarieämbetets utsända 1974.

Efter att ha besökt råstenen är det bara till att vända åter, vägen tar strax slut och där finns inget mer att se.


Mora - Leksand Råsten

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps