Morfars Ort - Erkers-Fars Ort

EN UDDA UTFLYKT


Det finns två sätt att nå Erkers-Fars ort, eller Morfars ort som den också kallas, och bägge är krångliga på sitt sätt. Dels kan man välja att vandra från gården Bensås, eller hela vägen från Garpenberg om man så vill, och dels kan man välja att köra nästan hela vägen fram till gruvområdet.

Erker Jan Ersson föddes 1796 i byn Bensåsen utanför Garpenberg. Det var en fattig bygd med små jordbruk och armodet var utbrett. För att dryga ut skördarna sysslade man med olika sorters hantverk. Gårdarnas namn som Svarvarns, Gjutarns, Skommarns och så vidare antyder på innehavarnas sidosysselsättningar.

Den som framför andra lämnat ett bestående minne är mångsysslaren Erker. Förutom lantbruket var han jägare, snickare, plåtslagare och smed. För att kunna tillverka sina sopskyfflar och kaffebrännare behövdes järn, och järnet det fanns i berget. Jakten på järn i Bensåsgruvorna går tillbaka till slutet av 1600-talet, men med Erker tillkom nu också en stollgång in i berget.

Sprängmedel var fortfarande alldeles för dyrt så istället använde Erker den gamla tillmakningsmetoden där berget hettades upp med eld och sedan kyldes ner med vatten för att få det att spricka. Stollgången som fått namnet Erkers-Fars ort, eller Morfars Ort, bearbetades under många år under 1800-talets första hälft och till slut hade han nått 50 meter in i berget. I slutet av 1800-talet utökades orten ytterligare 30 meter med sprängning fram till ett lodrätt schakt.

Bensåsgruvorna har legat övergivna sedan 1921 och består av åtta gruvhål samt stollgången Morfars Ort. Idag kan man med stövlar, hjälm och lampa vandra 80 meter in i berget genom stollgången tills man når det nu igenfyllda schaktet.

Morfars ort har blivit något av en turistattraktion och det finns både ett vindskydd och två grillplatser vid den lilla tjärnen vid gruvan. Väljer man att köra bil till gruvområdet bör man hålla utkik efter informationsskylten vid vägen som betyder att det är dags att parkera och fortsätta till fots. Väl på plats finns ytterligare information om Morfars ort.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.33548, 16.317
  • Adress: Bensåsgruvan, 774 68 Horndal
Öppna i Google Maps