Skvatterbergets Gruva

EN UDDA UTFLYKT


Skvatterbergsgruvan söder om Borlänge består egentligen av ett tiotal gruvhål, men det är bara ett som är intressant som ett besöksmål. Östra Skvatterbergsgruvan nummer 5 är det största gruvhålet och mäter ungefär 40 x 15 meter, är horisontellt brutet och därmed inte vattenfyllt. Här går gångar kors och tvärs med sparade bryggor av berggrund som bildar valv. På ena sidan är bergväggen 10 meter hög där man står på mossan i mitten av salen. En perfekt utflyktsgruva med andra ord.

Mycket kring Skvatterbergsgruvan är höjt i dunkel men troligtvis bröts den först mellan 1859 och 1900. Senast ska den enligt ortsbor brutits av ett tyskt gruvbolag under första världskriget. Järnmalmen ska ha varit av god kvalitet. Det är så mycket information vi kunnat hitta om gruvan, vet du mer är du välkommen att höra av dig här.

Att Skvatterbergsgruvans historia är dunkel har inte hindrat Borlängeborna till att utforska den, man har bara kallat gruvan för Koppslahyttans grottor istället och gjort den till ett spännande familjeäventyr. Så var det fram till en ödesdiger dag i november 2014 då sex familjer med sammanlagt 16 barn tände flera eldar i gruvgångarna. Värmen ledde till att ett parti av schaktets vägg rasade ner precis där de satt. Ingen skadades men det ledde till det höga staket som idag står framför ingången till gruvan.

Givetvis kan man hitta vägar förbi staketet om man är så lagd. Det är en vacker gruva som är väl värd ett besök, men betänk rasrisken och tänd inga eldar i tunnlarna.

Parkering och informationstavla saknas, utan terränggående fordon innebär det också en kortare promenad.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps