Skvin Kalkbruk

EN UDDA UTFLYKT


Kalkbruket vid Skvin är en bortglömd industrilämning utanför Leksand. Efter kilometer av oskyltade skogsvägar når man vägs ände och ruinen efter den gamla kalkugnen tornar upp sig mellan granarna.

Kalkbrottet öppnades 1929 och 1932 byggde man en kalkugn i anslutning till dagbrottet. Den femton meter höga ugnen fylldes med kalksten i toppen och två meter över marknivå låg eldstaden som eldades med ved. Kalken rasade ner genom brännugnen och togs ut i uttagsöppningarna i ugnens botten. Påfyllning och uttag gjordes var fjärde timme dygnet runt under driftsperioden på sommaren. Fem personer var sysselsatta, tre med bränning och två med brytning.

Kalkstenen här kallas urkalk till skillnad mot kalkstenen i Siljansringen som kallas silurkalk och denna är av yngre geologiskt datum. Den färdiga produkt som utvanns var av hög kvalitet och efterfrågad för byggnadsändamål.

Men snart var dagbrottet uttömt och det ansågs inte lönsamt att fortsätta bryta i gruvdrift under jord. Samtidigt hade det blivit svårt att få tag på all den ved som ugnen krävde och kriget hade startat i Europa. Med all osäkerhet lades verksamheten ner julen 1939.

Sedan dess har kalkugnen stått bortglömd här i skogen. Ett besök rekommenderas varmt, men man bör beakta att tornet kan rasa när som helst.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.73966, 15.13416
  • Adress: 793 91, Leksand
Öppna i Google Maps