Springkällan

EN UDDA UTFLYKT


Sjön Siljan i Dalarna är en del av Siljansringen, resultatet av ett meteoritnedslag för ungefär 365 miljoner år sedan. Nedslaget skapade en speciell sammansättning av sedimentär berggrund som ibland gömmer oljefyndigheter, något man upptäckte i Nordamerika i mitten av 1800-talet.

Efter det dröjde det inte länge innan prospekteringen började även vid Siljansringen. Snart fanns det tre bolag som provborrade ute i skogarna i hopp om rikedom, och visst hittade man både olja och brännbar gas, men inte i tillräckliga mängder för utvinning.

Ett av prospekteringsbolagen hette Dalabolaget, och de påbörjade sina borrningar vid Draggån utanför Rättvik våren 1869. Inte heller där fann man några större fyndigheter, men däremot en mycket kraftig källåder med vatten. I ett försök att stoppa vattenmassan pluggades borrhålet igen, men i slutändan fick man nöja sig med att installera en ventil som begränsade vattenvolymen som pressades upp. Alltsedan dess har evighetsfontänen Springkällan stått och sprutat vatten där ute i skogen.

Springkällan nås enkelt från Rättvik via en grusväg till naturreservatet Enån. Därefter är det ungefär 150 meters promenad till fontänen. Om vintrarna bildar Springkällans vatten mäktiga isformationer, men då är det också betydligt svårare att nå platsen.


Springkällan i Rättvik

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps