S:t Nicolai Kapell & Ödekyrkogård

EN UDDA UTFLYKT


I anslutning till Östra Silvbergs gruva ligger ödekyrkogården efter S:t Nicolai kapell. Kapellet uppfördes förmodligen på 1400-talet och byggdes om under 1500-talet. Likt gruvan såg kapellet sina glansdagar så länge silvret flödade från berget. När det till slut revs 1854 var det så förfallet att det riskerade att rasa ihop.

Timret från kapellet blev till virke i gruvan och de många gravhällar av järn som en gång prydde kyrkogården blev till bakugnar och annat. Idag finns bara två gravar kvar: dels en gravhäll i gjutjärn från 1663 över bruksägardottern Margareta Waldriansdotter, och dels en gravsten efter brukspatronen Jonas Arnberg (1722-1795).

Kyrkogården restaurerades på 1940-talet och gravkullen och kapellgrunden rensades fram. I samband med detta reste Silvbergs kyrkoråd en minnessten över alla dem som levat och verkat här under århundradena.

S:t Nicolai är idag inte mycket att se, men besöker man Östra Silvbergs gruva är den en given del av rundturen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps