Vasamonumentet i Rättvik

EN UDDA UTFLYKT


Runt Siljan är det stort med Gustav Vasa vilket inte är så konstigt. Det var berättelserna om den blivande kungens äventyr Dalarna som fick Siljansbygden att bli en turistort på 1700-talet, och än idag vallfärdar turister till kända minnesmärken som Vasamonumentet i Mora, Ornässtugan och Kungsladan i Isala. Mindre känt är Vasamonumentet i Rättvik.

I december 1520 anlände Gustav Vasa till Rättviks kyrka där prästen uppmanade honom att tala till folket. Det var första gången den blivande kungen offentligt uppmanade allmogen till uppror mot Kristian II och danskarna. Året därpå började befrielsekriget med att Rättviksmännen ensamma besegrade en dansk trupp genom att jaga upp dem i kyrkans klockstapel. Därmed lades grunden till Sveriges självständighet.

Till minne av dessa två stora historiska händelser restes 1893 en monumental minnessten vid Rättviks kyrka, just på den plats där Gustav Vasa talat till folket. Inför Gustav Vasas 500-årsjubileum restaurerades monumentet och återinvigdes med pompa och ståt av landshövdingen. Men vad säger historikerna?

Enligt Peder Svarts krönika så besökte Gustav Vasa faktiskt Rättvik och talade till en genuint upphetsad allmoge. Andra mer sansade källor menar däremot att mottagandet var svalt, att ingen visste vem den blivande kungen var eller om det gick att lita på honom. En besviken Vasa gav sig istället snabbt av mot Mora. Kanske stannade han aldrig ens till i Rättvik. Den danska truppen och klockstapeln är till på det en sentida sägen som saknas i alla källor, Rättvik såg helt enkelt aldrig någon dansk trupp.

Vad som är fakta och vad som är fiktion kring Gustav Vasas resa genom Dalarna lär vi aldrig få veta med säkerhet, men minnesmärkena de finns i alla fall på riktigt. Som ett av få minnesmärken som bygger på en sägen är Vasamonumentet i Rättvik en helt klart rekommenderad sevärdhet.


Vasamonumentet i Rättvik

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.889271, 15.098169
  • Adress: Rättviks Kyrka, 795 32 Rättvik
Öppna i Google Maps