Visenten i Avesta

EN UDDA UTFLYKT


I utkanten av Avesta står världens största dalahäst och lockar besökare till att stanna vid ett köpcentrum. Av den enkla anledningen kan man kanske anta att den kurbitsprydda hästen är något av en symbol för den Dalarnas sydligaste utpost, men nej för det ändamålet har de valt en Visent. En visenttjur i rostfritt stål för att vara mer exakt.

Har man aldrig stött på en visent så är det inte så konstigt. Det ha gått drygt 1000 år sedan de strövade runt runt södra Sverige i vilt tillstånd, upp till Tiveden och Kolmården, och idag finns de bara i hägn och på djurparker. Det är med det sistnämnda som kopplingen mellan Avesta och den lilla kusinen till den amerikanska bisonoxen kommer in.

När den sista vilda visenten sköts i västra Kaukasus 1927 ångrade man sitt tilltag och påbörjade ett intensivt avelsarbete för att bevara, och med tiden återintroducera, Europas största vilda däggdjur. Två av de mest betydande eldsjälarna i det arbetet råkade vara svenskar: dels zoologen Alarik Behm på Skansen i Stockholm och dels industrimannen Axel Ax:son Johnson, som då också var en av huvuddelägarna till Avesta Jernverks AB.

Ax:son Johnson tog 1924 sex av skansens tio visenter och flyttade dem till ett hägn strax utanför Norberg för att utveckla ett avelsprogram. År 1939 flyttades hägnet till Stubbsvedens gård nordväst om Avesta och 1952 blev en visenten också symbol för Avesta Jernverk.

När Visentparken 1969 tog emot visenttjuren Pudam från Polen skapade Lars Andersson en skulptur i rostfritt stål som sedermera prydde infarten till järnverket.

Avesta Jernverk har genom en serie omstruktureringar blivit en del av finska Outukumpu Stainless och visenttjuren i rostfritt stål står numera istället framför stadshuset inne i Avesta. Visentparken lever däremot vidare under kommunal regi och är sedan 2012 öppen för allmänheten.

Avesta blev också tack vare parken den första kommunen i Europa som kunde leverera visenter till andra länder för återintroducering och ingår sedan 2014 i det EU-finansierade projektet Rewildering Europe.


Visinten i Avesta

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 60.14516, 16.16762
  • Adress: Markusgatan 1, 774 30 Avesta
Öppna i Google Maps