Halmens Hus

EN UDDA UTFLYKT


Halmens Hus i Bengtsfors är inte bara Sveriges enda museum om halm, det är det enda i hela Norden. Vid en första anblick kan det verka lite lustigt, vad kan ett museum om halm handla om? Men liksom i övriga skogsbygder där jordarna var magra behövde man även i Dalsland en sidosysselsättning för att klara brödfödan.

I Sjuhäradsbygden flätade man korgar av granfibrer, i norra Skåne snidade man möbler och här i Dalsland specialiserade man sig på halmkonst. Sedan mitten av 1800-talet har regionen varit känd för sina halmhattar och annan halmslöjd, framförallt i råghalm eller svedjehalm.

I modern tid har halmkonsten levt vidare genom ett stort antal halmslöjdsföreningar och 1995 invigdes så Halmens Hus som en given mötesplats för aktiva konstutövare och en nyfiken publik.

Basutställningen om halm som nyttoprodukt är ett givet besök för alla som är intresserade av allmogens pinor, det finns också en butik och flera ytor för tillfälliga utställningar.

Är man på villovägar i skogarna runt Bengtsfors så är ett besök till arbetslivsmuseet Halmens Hus varmt rekommenderat.


Halmens Hus

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps