Håvesten Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Gravfältet på Ättehögskullen är daterat till äldre järnåldern. Området består av tio gravhögar, två långhögar, fem runda stensättningar, en domarring och tre resta stenar. Totalt räknar man med att det finns omkring tjugo gravar på kullen.

Gravfältet är framförallt känt för de resta stenarna. Den största kallas för Håvestenen och är nästan fyra meter hög. Jacket på sidan av stenen tros vara medvetet men vad det symboliserat har för länge sedan gått förlorat. Förutom de resta stenarna är domarringen värd att omnämnas, den mäter nästan fjorton meter i diameter och består av nio stenar.

Ättehögskullen är en restaurerad betesmark. Tidigare har kullen varit igenväxt av ungskog, men idag försöker man få den att se ut som den gjorde då Valbodalens järnåldersbönder uppförde gravarna här för tusen år sedan.

Håvesten gravfält är väl värt ett besök för den som råkar befinna sig i trakten. Marken är privatägd och om somrarna betar det kossor där, så hundar är inte välkomna.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps