Högsbyns Hällristningsområde

EN UDDA UTFLYKT


Runt sjön Råvarp några mil nordväst om Mellerud har människor brukat jorden sedan åtminstone bronsåldern. På sluttningen ner mot sjön ger den speciella berggrunden av kloritsten och lerskiffer upphov till en rik och annorlunda flora. Det är en fantastiskt vacker plats med ängsblommor och orkidéer som trivs i den näringsfattiga jorden.

Även bronsålderns människor såg något speciellt med platsen. Här finner man också Dalslands i särklass största hällristningsområde med fler än 50 hällar och över 2500 figurer. Råvarp ingår idag i Dalslands kanalsystem och sannolikt var sjön del av en viktig färdled även under bronsåldern, troligen fanns då någon form av kult- eller mötesplats vid Högsbyn som förklarar den rika koncentrationen av ristningar.

Runt Högsbyns Hällristningsområde finns det i stort sett ristningar på varje häll man ser – vid infartsvägen, i den gamla trädgården, i ängsmarkerna och vid stranden. Fortfarande görs det nya fynd i området fastän den första hällen upptäcktes redan 1718.

Den mest kända hällristningen är den så kallade Processionshällen, en enhetligt utförd ristning som troligen visar en vårprocession från bronsåldern. En annan märklig ristning är den på Ormvindlingshällen, en massiv ristning med långa våglinjer, skålgropar, fotsulor, solkors och skepp som mäter nästan 20 meter.

Högsbyns Hällristningsområde är välskött och lättillgängligt men ibland är vissa hällar övertäckta för att skydda ristningarna mot rotsprängning och vittring. Det finns parkering, bänkar och till och brygga för att lägga till med mindre båtar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps