Ansarvedösen

EN UDDA UTFLYKT


Under stenåldern såg Gotland mycket annorlunda ut än idag. Havsytan låg betydligt högre och klimatet var varmare. Det fanns gott om fågel, fisk och säl vilket lockade människor till Stora Karlsö redan för 9400 år sedan.

Stenålderns människor lämnade till en början få spår efter sig. När jordbruket etablerade sig på fastlandet blev dösar vanliga ända ner till kontinenten, något som pekar på ett kulturellt utbyte över stora avstånd. Men på Gotland finns det bara två kända dösar och bägge ligger i Tofta på öns västra del, vid det som då utgjorde kustbandet.

Ansarvedösen anses vara den yngre av de två och har daterats till ca 3300-2800 f.Kr. Vid utgrävningar har fynd pekat på att graven användes under lång tid för många människor. Kanske bodde det här ett folk som handlade med fastlänningarna och därför också kom att dela deras teologi.

Gotlands dösar är kanske inte lika visuellt imponerande som många av de välbevarade gravarna på fastlandet, men det är en intressant ledtråd till att stenålderns kultur faktiskt nådde ända ut till Gotland.

I närheten finns också Gnisvärds skeppssättningar från bronsåldern som inte bör missas.


Ansarvedösen

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.50852, 18.13929
  • Adress: Gnisvärdsvägen 156, 622 65 Gotlands Tofta
Öppna i Google Maps