Bandeläins Täppu

EN UDDA UTFLYKT


Det kryptiska namnet till trots så handlar Bandeläins Täppu inte om något annat än ytterligare två av Gotlands 350 kända skeppssättningar. På Gotland är det vanligt att flera skepp har byggts i nära anslutning till varandra och vissa är till och med ihopbyggda, här vid Bandeläins Täppu återfinns två skepp samt en rund stensättning. Möjligtvis utgör en närliggande rest sten resten efter ytterligare ett skepp.

Den nordligaste av de två skeppssättningarna undersöktes 1928. Då fann man en liten femsidig stenkista med både lock och golv som innehöll brända ben av en person tillsammans en pilspets, en pincett och en rakkniv. Vid utgrävningen 1990 av den södra graven så återfanns även där en kista med ben och gravgåvor. Fynden daterar skeppssättningarna till 900 f. kr och sett till typen var det gissningsvis mansgravar.

Den södra stensättningen hade hunnit bli plundrat och innehöll vid utgrävningen bara spridda brända ben. Av alla Gotlands skeppssättningar är det kanske inget anmärkningsvärt med dem vid Bandeläins Täppu, men det är en trevlig plats och åker man förbi finns ingen anledning till att inte stanna en kort stund.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps