Dubbes Mausoleum

EN UDDA UTFLYKT


Av Gotlands oräkneliga sevärdheter så finns det en handfull som är så obskyra att bara ett fåtal någonsin hittar fram till dem. Dubbes Mausoleum ligger i en förvisso övergiven, men fortfarande privatägd park med ett militärt skyddsområde som närmsta granne. Besökare är absolut inte välkomna, men annat var det under parkens storhetstid vid början av 1900-talet.

Jacobsbergs lustträdgård i Follingbo på Gotland öppnade portarna 1827 och invigdes på ett högst oortodoxt sätt. Gotlands rikaste man Jacob Dubbe och parkens grundare hade då hunnit få tre döttrar som alla hunnit dö innan de fyllt fem år. Tidigare hade de legat begravda i Visby men nu flyttades de till ett eget mausoleum, byggt mellan två klippblock längst in i Jacobsbergs trädgård. Vid sidan av mausoleet hade Dubbe låtit uppföra ett kanonbatteri med piporna riktade ut över trädgården och bakom gravkammaren hade han rest ett utsiktstorn. Det var med andra ord redan då en högst märklig plats.

Till en början var Jacobsbergs trädgård en privat park som efter Dubbes död 1844 hamnade i förfall. När den efter allmänhetens påtryckningar restaureras och öppnas upp av arvtagarna lyser trädgården med Dubbes mausoleum upp för en kort tid. Utsiktstornet som hade rasat efter Dubbes död byggs upp på nytt och en vaktmästare anlitas för skötseln. Under några decennier är parken ett populärt utflyktsmål innan den återigen hamnar i nya händer som låter den förfalla.

Trädgården med Dubbes Masusoleum ser en sista tid i ljuset under nya ägare i början av 1900-talet men har sedan återigen fallit i glömska. Jacobsberg är en av bara tre privata trädgårdar som är byggnadsminnesförklarade och har i grunden stora kulturhistoriska värden, men frågan är vem som ska ansvara för upprustning och bevarande av ett i slutändan privat område. Förfallet är långt gånget och det skulle krävas enorma insatser för att kunna öppna parken för besökare.

Att nå fram till mausoleet innebär en promenad genom skogen på omärkta stigar, förbi förbudsskylt efter förbudsskylt och på sina ställen går man rakt förbi militära skyddsobjekt. Rent teoretiskt gäller allemansrätten så länge man hörsammar militärens fotoförbud, men frågan är om man vill riskera förhör av militärpolis eller upprörda parkägare bara för att få en snabb skymt av ett gammalt mausoleum i en förfallen park.

Besök till Dubbes Mausoleum sker alltså helt på egen risk. Parkering och informationstavlor saknas av naturliga skäl.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.5929, 18.37559
  • Adress: Follingbo, 621 91 Visby
Öppna i Google Maps