Fardume Slott

EN UDDA UTFLYKT


Av Gotlands alla ruiner får Fardume slott räknas till de mindre spektakulära, men det är också ett av de bäst bevarade av öns medeltida stenhus. Ruinen består av en kastal som kallas för Mynttornet samt en källarbyggnad som går under namnet Sören Norbys källare.

Kastalen Mynttornet är den äldre delen och uppfördes troligen redan på 1100-talet som en försvarsbyggnad till gården. Numera återstår en vägg med tre våningar av de förmodade fem. När kastalen förlorade sin funktion som försvarstorn har den istället använts som magasin och byggts samman med gårdens övriga byggnader.

Sören Norbys källare är av senare datum och består av en stenbyggnad strax nedanför Mynttornet. De två bevarade våningarna består av den ursprungliga källaren samt en huskropp från 1700-talet.

Fardume slott ligger i närheten av sjön Fardume träsk på en höjd med god utsikt ut över ägorna och sjön. Vid Mynttornet finns en bänk där besökaren kan slå sig ner och förundras över att en plats som bär spår av tusen år av mänsklig aktivitet fortsätter att spela en roll även in i modern tid.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till ruinen.


Fardume Slott

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.79974, 18.92681
  • Adress: Rute Fardume, 624 58 Lärbro
Öppna i Google Maps