Fårösunds Fästning Norra Batteriet

EN UDDA UTFLYKT


Gotland har befunnit sig i ett utsatt läge alltsedan Tjelvar landsteg på ön och bröt dess förtrollning någon gång i forndom. Från de många och stora fornborgarna, vidare genom historien till de medeltida kastalerna – kyrkornas försvarstorn – fram till våra dagar då en stor del av ön är en första linje mot en eventuell fiende från öst så är det en befäst ö.

Så var det givetvis också under 1800-talets andra hälft när Sveriges neutralitet efter Krimkriget blev ifrågasatt. Sommaren 1854 hade engelska och franska örlogslottor anfallit Ryssland med Fårösundsbassängen som bas för sina operationer. Utan någon befästning vid Fårösund kunde inte Sverige neka de bägge stormakterna, så efter krigsslutet övertalades Sverige att uppföra Fårösunds fästning.

Arbetet med Fårösunds fästning påbörjades 1885 och stod klar året därefter. Då hade man uppfört under kort tid uppfört tre batterier och två kontrollerbara minpositioner. Våren 1886 hade Fårösund befästs med minor, örlogsfartyg, frivilligkåren samt Göta artilleriregemente, bara för att se Ryssland och Frankrike sluta fred i maj samma år.

De tre batterierna moderniserades vid sekelskiftet och fick då bättre kanoner. Fästningen var sedan bemannad genom hela första världskriget för att sedan läggas ner 1919 då all utrustning avlägsnades. Fårösunds fästning har varit statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas idag av Statens fastighetsverk. Det mellersta batteriet, batteri I, är idag hotell medan de två andra batterierna är bortglömda och gravt eftersatta ruiner.

Det norra batteriet, Batteri II, ligger vid Norra Gattet och var bestyckad med 4 kanoner, en strålkastare och några kulsprutor. Under första världskriget tillkom ytterligare två kulsprutor och övergavs liksom batteri III redan 1919. Till skillnad från det södra batteriet är de flesta byggnader här intakta och öppna. Runt fästningen löper en vallgrav med järnspett som en gång i tiden höll uppe oräkneliga meter taggtråd, och här och där ligger det fortfarande kvar rostiga delar av det gömda bland gräset. Det mest spektakulära med anläggningen är annars det skyttevärn som ligger utanför grindarna, maskerat till en typisk gotländsk ruin.

För att få en uppfattning om Fårösunds fästning så är det till norra batteriet man ska bege sig snarare än till det södra. Dessvärre är området idag avstängt på grund av rasrisk och det finns inga planer på att säkra upp det. Fårösunds fästning är tyvärr likt många andra fästningar från sekelskiftet en del av kulturarvet som är mer eller mindre bortglömd och bortprioriterat.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps