Galgberget

EN UDDA UTFLYKT


Av landets otaliga galgbackar och andra avrättningsplatser så finns det ingen som inger kalla kårar så som Galgberget på Gotland.

Galgberget är ett visserligen ett populärt naturreservat beläget strax norr om Visby som domineras av kalkstensklippor, slånbärssnår och en fantastisk utsikt ut över Visby och havet. Men det är inte de taggiga snåren som är den egentliga anledningen till att så många gör sig besväret med att ta sig upp till Galbergets hjässa.

På hjässan ligger nämligen den forntida avrättningsplatsen där brottslingar på ön hängdes vid en galge. Idag finns galgen kvar och den omgärdas av en cirkelformad stenmur som mäter 16 meter i diameter och är omkring en meter hög. Det finns en öppning i muren på södra sidan och inne i cirkeln reser sig tre pelare av kalksten, var och en ungefär sex meter hög. På dessa pelare fästes träbjälkar med rep och krokar där de dömda hängdes.

Man tror att platsen användes för avrättningar fram till 1845, och tidigare kunde man se avrättningarna från Visby och havet vilket säkerställde att skräcken för bestraffningen kunde ta fäste ordentligt. När galgens stencirkel undersöktes av arkeologer så fann man benrester från närmare 30 avrättade personer. Fynden tyder på att platsen varit i bruk sedan 1200-talet och samtliga avrättningar skedde på platsen.

Galgen är idag en fornlämning och en viktig del av Gotlands historia, samtidigt som den utgör en av de mest makabra forntida avrättningsplatser som finns bevarade i Sverige. Den som är intresserad av obskyr historia gör bäst i att ha Galgberget på sin måste-lista vid ett besök på ön.

Parkering och en informationstavla finns i anslutning till galgen på hjässan.


Galgberget Visby

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps