Gålrums Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Gålrums gravfält i Alskog är ett av de mest omskrivna gravfälten på Gotland. Under 1500 år har här traktens invånare begravt sina döda i rösen och skeppssättningar. Olika gravskick talar för olika världsuppfattningar, gudar som kommit och gått. Med tiden är det bara gravarna som bestått.

Gravfältet ligger i Alskog och består av 122 synliga fornlämningar från brons- och järnålder: 1 röse, 110 runda stensättningar, åtta skeppssättningar och fem gravhögar. Det stora bronsåldersröset kallas för Digerrojr har en dubbel kantkedja och mäter trettio meter i diameter med en höjd på fyra meter. Förutom röset så är det för skeppssättningarna man kommer till Gålrum. De åtta skeppen nämns ofta som en flotta, alla seglande åt samma håll mot sydväst eller nordöst beroende på vad man ser som fören. Varför den specifika riktningen är något man bara kan spekulera kring.

Förutom röset och de upp till tolv meter långa skeppssättningarna finns också en bildsten på gravfältet, den är däremot hitflyttad 1925. Gålrums gravfält är sedan 1965 ägt av Gotlands fornvänner och är väl omhändertaget.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till gravfältet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps