Gnisvärds Skeppssättningar

EN UDDA UTFLYKT


Gnisvärds skeppssättningar består av tre skeppssättningar i Tofta socken på Gotland. Den i Ansvare hage är öns största bevarade och är 47 meter lång, sju meter bred och byggd av omkring hundra stående stenar. Stäv- och ankarstenarna är omkring 1,3 meter höga medan de övriga stenarna är något mindre.

Strax söder om den första så finns ytterligare en skeppssättning som är 36 meter lång och fyra meter bred. Här finns också det tredje skeppet som däremot är skadat tillsammans med några stensättningar och ett gravröse.

Skeppssättningar är brandgravar från bronsåldern som byggdes för en enskild individ. Den döde brändes på bål varefter benen krossades, tvättades och placerades i ett lerkärl tillsammans med några mindre gravgåvor. Kärlet placerades sedan i en kista av stenhällar i eller vid skeppssättningen.

Det finns omkring 350 skeppssättningar på Gotland och givetvis kan man inte rimligtvis besöka dem alla. Den stora i Gnisvärd bör däremot besökas, tillsammans med dem i Gannarve, Rannarve, Lärbo samt Gålrum.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till Gnisvärds skeppssättningar och nära vägen återfinns även en av Gotlands två enda kända dösar från stenåldern.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.50843, 18.1407
  • Adress: Gnisvärdsvägen 156, 622 65 Gotlands Tofta
Öppna i Google Maps