Grogarnsberget

EN UDDA UTFLYKT


Grogarnsberget är en intressant ca 30 meter hög bergsklint med en milsvidd utsikt ut över Gotlands östra kust. Den del av berget som i norr skjuter ut mot havet kallas för Grogarnshuvud. Där ute på klippan låg en gång i tiden Gotlands näst största fornborg. Till skillnad från öns största fornborg Torsburgen så är resterna efter borganläggningen svårtydda i landskapet.

Den som vet vad blicken ska söka efter hittar en 450 meter lång yttre vall som är mellan 4 och 7 meter bred. Några hundra meter innanför finns även en 150 meter lång sträng av skärvsten som en gång utgjorde grunden för en träpalissad som skyddade den inre borggården. När fornborgen på Grogarnshuvud användes under järnåldern fanns flera hamnanläggningar utmed strandkanten nedanför klinten men idag är det inte mycket som minner om borgens forntida vikt.

Grogarnsberget är också ett naturreservat som omväxlande består av små talldungar och våtmarker samt häll- och alvarmarker. Den som kommer till Grogarnsberget gör det oftast inte för den stora fornborgen eller för naturreservatet, utan för den tidigare nämnda utsikten. Längst ut på klippkanten har stora block separerat från berget och bildar en av öns mest dramatiska utsiktspunkter.

Längst ut på klippan, i det som under järnåldern var fornborgens inre borggård ligger ett annat försvarsminne i form av ett observationsvärn. Där kan man som besökare på egen hand spana efter inkommande fiender från öst, i alla fall för en liten stund innan ledan sätter in.

Parkeringsplats och informationsskylt finns i anslutning till naturreservatet. Utsikten och observationsvärnet är omöjliga att missa men för att hitta till fornborgen bör man ladda kartan med några koordinatpunkter för säkerhets skull.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps