Gunnfjauns Kapell

EN UDDA UTFLYKT


Tjelvar, den första Gotlänningen enligt Gutasagan kan man läsa om i artikeln för Tjelvars Grav. Enligt en annan och något mer modern sägen så fick Tjelvar en son, hövdingen Hafder som sedan i sin tur fick en son med namnet Gunnfjaun. Det var till minne av detta barnbarn från Ardre som Gunnfjauns kapell uppfördes.

Mer troligt är att Gunnfjauns kapell uppfördes på 1300-talet som gudstjänstlokal åt den marknadsplats som då låg på Kaupungklint strax öster om dagens ruinen. Den rektangulära byggnaden har i den östra delen inneslutit ett kvadratiskt kor och mäter cirka 21 x 11 meter.

I korets murverk finns ett delvis bevarat masverk och i den norra muren finns ett stickbågeformat valv. Lutade mot murverket står också två nedtagna portalöverstycken huggna ur ett enda kalkstensblock vardera. Med tanke på Gunnfjauns ålder så är det en fantastiskt välbevarad kyrkoruin och en av de vackraste ruinerna på Gotlands landsbygd.

Gunnfjauns kapell restaurerades och konserverades 1948 då man lagade murarna, avjämnade murkrönen och täckte dem med grästorv. I koret upplades den medeltida altarskivan på två stenplintar.

Det är möjligt att parkera strax bredvid ruinen på landsvägen och på plats finns en informationsskylt. Gunnfjauns kapell är privat mark så det är viktigt att visa hänsyn.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps