Oljepumpen i Rute

EN UDDA UTFLYKT


I Sverige finns ett 50-tal undersökningstillstånd för landbaserad olja och gas, bland annat i Dalarna, Östergötland och på Gotland. Det första oljefyndet på ön gjordes 1974 och efter det satte man genast igång med att provborra efter mer. Sammanlagt borrades 323 hål för oljeutvinning, men bara 20-30 av dem gav någon utdelning.

På flera ställen där man funnit olja i provhålen installerades oljepumpar i slutet av 1970-talet, varav en av dem 1979 i Risungs strax söder om Rute utmed väg 148. Här hade man borrat nio hål med en diameter på 5 centimeter och djup på mellan 220 och 333 meter. Oljan pumpades upp till ytan med hjälp av kolvpumpar i hålens botten och anläggningen spåddes ge god utdelning; oljan var av hög kvalitet och hade en låg svavelhalt.

Men det blev aldrig någon oljeindustri på Gotland, när verksamheten avvecklades på ön 1993 hade man bara lyckats få fram 100 kubikmeter olja – varav 35 från oljepumpen i Rute. Anläggningen vid Risungs är däremot Sveriges enda fullständigt bevarade och är därför klassad som ett byggnadsminne.

Oljepumpen i Rute är Gotlands i särklass märkligaste industrihistoriska minne. Frågan är om den utgör en sevärdhet eller inte, men det lämnar vi till läsaren att avgöra. Parkering och informationsskylt finns i direkt anslutning till pumpanläggningen.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.825669, 18.897730
  • Adress: Risungs, 624 58 Lärbro
Öppna i Google Maps