Rannarve Skeppssättningar

EN UDDA UTFLYKT


Rannarve skeppssättningar, eller Rannarveskeppen, är en av Gotlands mest spektakulära och säregna gravsättningar från den yngre bronsåldern. Totalt består gravfältet av sex skeppssättningar, en rund stensättning och en rest sten. Två av skeppen är skadade men det är för de övriga fyra man besöker Rannarve.

Rannarveskeppen består av fyra skeppssättningar som är uppbyggda i rad, exakt lika stora och sammanbundna av ca 2 meter höga stävstenar. Totalt är graven 32 meter lång, fyra meter bred och byggd så att de fyra skeppen seglar i nord-sydlig riktning.

När skeppssättningen undersöktes 1966 påträffades en stenkista i det näst sydligaste av de fyra skeppen. I kistan låg en ovanlig urna i formen av ett hus innehållande brända ben samt två miniatyrknivar i brons.

Vem som förärats inte bara ett utan hela fyra skepp i döden är inte känt, inte heller varför stenkistan placerats just i det skepp där den återfanns eller varför den döde fick med sig miniatyrföremålen.

Rannarveskeppen kan vara den märkligaste skeppssättningen av öns omkring 350 och förtjänar helt klart ett besök. Det kan vara svårt att hitta till gravfältet från Klinte så det enklaste är att förlita sig på gps.

Andra sevärda skeppssättningar på Gotland är dem i Gnisvärd, Gannarve, Lärbo samt Gålrum.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.39609, 18.22389
  • Adress: Banvallsvägen, 623 76 Klintehamn
Öppna i Google Maps