Rauken Jungfrun

EN UDDA UTFLYKT


När Likajr den vise en dag kom tillbaka till Lickershamn från ett plundringståg i fjärran land hade han med sin en ny träl. Helge som pojken hette var son till en besegrad hövding och fick växa upp bland de andra trälarna, på trälars vis.

Likajrs dotter Öllegard fattade snart tycke för den unga trälen och snart spirade till Likajrs stora förtret en romans. En höstdag meddelade han att det skulle bjudas till fest på klippan ovanför byn. Hans män tog med sig långa stegar upp till den stora rauken längst ut på klippan utanför byn för att där lyfta upp Öllegard till toppen. Det märkliga företaget skulle snart få sin förklaring.

Inför de samlade festdeltagarna förkunnade Likajr nu att Helge skulle få gifta sig med Öllegard, men bara om han klarade utmaningen att hämta ner Öllegard från den höga raukens topp. Obrydd började Helge att klättra och snart var han uppe vid toppen där Öllegard väntade. När de tillsammans började klättra ned mot säkerheten började Likajr inse att han kanske skulle bli tvungen till att gifta bort sin dotter till en simpel träl.

Plötsligt for en pil genom luften och träffade Helge i huvudet. De båda ungdomarna störtade handlöst ner och slukades av det mörka vattnet. Likajr som hade skjutit pilen slapp nu att gifta bort sin dotter, men han förlorade henne samtidigt för alltid. Alltsedan dess har rauken vid klippan utanför Lickershamn kallats för Jungfrun.

Vilken sanning som ligger i sägnen som återberättades av John Nihlén i boken Sagornas ö från 1929 låter vi vara osagt. Säkert är i alla fall att Jungfrun i Lickershamn är Gotlands högsta rauk där den står ensam längst ut på klippan, 12 meter hög och 27 meter över havet. Det finns vackrare raukar på Gotland men få bär en sägen som överlevt så envist genom åren.

Parkering och informationstavla finns vid stigstarten i Lickershamn.


Rauken Jungfrun

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps