Roma Kloster

EN UDDA UTFLYKT


Roma kloster anlades av Cisterciensermunkar från Nydala kloster 1163 eller 1164 och blev snart ett förmöget kloster med tillgångar såväl på Gotland och Öland som i Estland. Tillsammans med Alvastra kloster hör Roma till de bäst bevarade klosteranläggningarna från tidig medeltid. Men liksom Alvastra finns det inte mycket kvar av klosterbyggnaderna i sig, vad som istället återstår är istället ruinen efter klosterkyrkan.

Roma kloster konfiskerades av kronan efter den danska reformationen 1531 och fick ett nytt syfte som Roma kungsgård. Klostrets byggnader användes sedan genom åren för att bygga upp gården och idag återstår endast grunder. Klosterkyrkan användes under en tid som ladugård och de för cisterciensorden karaktäristiska stenvalven togs ned. Mycket av klosterkyrkan har nu rekonstruerats, inklusive valven och den används frekvent för teateruppsättningar under sommarmånaderna.

Roma kloster må vara en ganska tillrättalagd ruin med bekväma grusgångar och tydligt rekonstruerade detaljer, men det är fortfarande en av de mest kompletta ruinerna efter cisterciensorden som går att finna i Sverige. Ett besök till Roma kloster görs förslagsvis under lågsäsong då verksamheten ligger nere, hur det ser ut när teaterensemblen nyttjar området vågar vi inte svara på.

Parkering och informationsskyltar finns i anslutning till kungsgården.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps