Rövar Liljas Håla i Högklint

EN UDDA UTFLYKT


Av Gotlands höga klintar så är Högklint en av de mest spektakulära med klippor som på sina ställen stupar lodrätt 48 meter ner i vattnet. Klintspetsen är uppbyggd av revkalksten, underlagrad av lagrad kalksten och märgelskiffer som sedan eroderat och uppvisar dramatiska formationer. Även fast de påminner om raukar så är de uppbyggda av lös kalk i många lager snarare än den stenhårda revkalk som riktiga raukar består av.

Från parkeringen vid Högklints norra del går en stig söderut mot naturreservatets stora sevärdhet Rövar Liljas grotta. Där har ett stort parti av klinten lossnat från bergväggen och glidit ut mot stranden där den bildar en ”falsk rauk” med en liten grotta bakom. Enligt sägnen var detta Jonas Nilsson Liljas näste i mitten av 1700-talet.

Lilja föddes 1710 i Gårdsby norr om Växjö och kom till Gotland som artillerisoldat efter att ha blivit frigiven från fängelset i Kalmar. Redan på resan över Östersjön ska han ha stulit en silverbägare som han sedan sålde i Kalmar och sedan fortsatte stölderna på ön. Efter att ha rymt från förbandet började han härja runt på landsbygden med Rövar Liljas håla som utgångspunkt.

Till slut kunde Lilja gripas efter att ha blivit upptäckt av några fiskare och slutade sedan sina dagar 1763 på Carlstens fästning i Marstrand. Om den lilla grottan bakom den falska rauken faktiskt är ett genuint rövarnäste låter vi vara osagt, men det är en fantastisk promenad genom Högklint för att komma dit.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps