Sankt Görans Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Sankt Görans kyrkoruin i Visby ligger strax utanför ringmuren och sticker ut bland stadens otaliga kyrkoruiner. Anledningen till kyrkans märkliga läge utanför skyddsmuren går att finna i vem den är helgad åt. Sant Göran var de spetälskas skyddshelgon och kyrkan uppfördes för de smittade någon gång under första hälften av 1200-talet.

Strax intill Sankt Görans kyrka låg hospitalet där de spetälska behandlades och för att skydda stadens invånare placerades hela anläggningen utanför murarna. Det fanns inget botemedel mot sjukdomen och inte heller mycket hopp för den som väl smittats, oavsett vilket skyddshelgon de hade.

Sankt Görans kyrka övergavs tillsammans med hospitalet 1542, men kyrkogården kom att användas både som pestkyrkogård i början av 1700-talet och senare även för att begrava de som dog av rödsot och kolera under 1800-talet.

Det är alltså långt ifrån någon munter plats att besöka och ytterligare en anledning till att hålla sig borta är att kyrkoruinen inte står öppen för allmänheten.


Sankt Görans Kyrkoruin

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps