S:t Lars Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Sankt Lars kyrkoruin i Visby är ännu en av stadens till synes ändlösa kyrkoruiner. Den ska inte förväxlas med sin namne i Sigtuna där bara en murrest är bevarad till eftervärlden. Sankt Lars, eller mer formellt Sankt Laurentius var en martyr som lät sig grillas levande och har ett större antal kyrkor i Sverige helgade till sitt namn.

Sankt Lars kyrkoruin i Visby uppfördes antagligen redan under 1100-talet och byggdes sedan ut under 1200-talets befolkningsökning för att fungera som församlingskyrka. Kyrkan är uppförd som en ortodox korskyrka och ritades gissningsvis av en arkitekt med erfarenhet av den tidens ryska kyrkor.

Kyrkan övergavs liksom många andra i Visby under reformationen och kom att fungera som både hage och stenbrott. Idag är det en välunderhållen ruin som står öppen för besök under sommarmånaderna. Övrig tid på året får man dessvärre nöja sig med att titta in genom låsta gallergrindar.


S:t Lars kyrkoruin Visby

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps