S:t Pers & S:t Hans Kyrkoruiner

EN UDDA UTFLYKT


S:t Pers och S:t Hans Kyrkoruiner i Visby är resterna av två sammanbyggda kyrkor ganska så mitt i staden. Bägge är från 1200-talet men föregicks av i alla fall en tidigare stenkyrka, och möjligtvis också en träkyrka. Den del som utgör Sankt Pers kyrkoruin anses vara en av Visbys äldsta bevarade kyrkor, om så bara nu en fragmentarisk ruin.

Kyrkorna är uppförda på en hednisk offerplats, ett vi, vilket underlättade övergången till den nya kristna religionen. På platsen har man funnit en gravsten med runinskrift som är daterat till cirka 1070 vilken nu förvaras på Gotlands museum.

Det mesta av Sankt Pers och Sankt Hans kyrkor revs långsamt under 1600-talet fram till 1800-talet och idag återstår inte mycket av deras väggar. Sedan många år bedrivs en kaféverksamhet vid ruinerna och även om det kanske förtar något av stämningen så är det också en av få platser i Sverige där man kan bli serverad en kopp kaffe mitt i en kyrkoruin.

Kyrkoruinerna är öppna för besök på egen hand året runt. Informationstavlor på plats berättar mer om ruinernas historia.


S:t Pers & S:t Hans Kyrkoruiner

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps