Tjelvars Grav

EN UDDA UTFLYKT


En viktig sak att komma ihåg som besökare till Gotland är att man faktiskt bara är just det, en besökare i öriket. Om Gotland är en del av Sverige, eller om det är så att Sverige är en del av Gotland handlar kanske mest om perspektiv. Enligt den gamla landskapslagen Gutalagen från 1220-talet så handlar det snarare om ett förbund med fastlandet än en regelrätt underkastelse.

Enligt samma landskapslag hette rikets första invånare Tjelvar. Det var han som först landsteg på ön och då förde med sig elden, vilket fick ön att sluta sjunka ner i havet varje dag. Enligt traditionen bodde Tjelvar i det som nu är Tjälder fornborg och inte långt därifrån ligger också hans grav.

Om Gotlands första invånare faktiskt ligger begravd i skeppssättningen Tjelvars grav låter vi vara osagt. Säkert är i alla fall att den är uppförd under yngre bronsåldern, någonstans i spannet 1100 – 500 f. Kr. och att den mäter 18 gånger 5 meter. Skeppets relingsstenar avtar i höjd mot skeppets mitt och inuti är det fyllt av mindre stenar, kanske för att efterlikna ett båtdäck.

Tjelvars grav undersöktes på 1930-talet och man fann den då plundrad. Fynden utgjordes bara av en tom kista med brända ben och några krukskärvor. Bortsett sägnen som är kopplad till graven är det inte någon vidare spektakulär skeppssättning, men tack vara dess historia är den ändå sevärd.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till skeppssättningen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps