Torsburgen Fornborg

EN UDDA UTFLYKT


Torsburgens naturreservat utgörs av en 1,2 kvadratkilometer stor inlandsklint. På tre sidor skyddas den av stup som på sina ställen är över 20 meter höga, medan den södra sidan saknar klippkant. Det är där man kan se de tydligaste spåren efter Gotlands största fornborg Torsburgen – en två kilometer lång, och mellan fyra och sju meter hög kallmurad stenmur.

Fornborgen Torsburgen började anläggas någon gång under 200-talet och byggdes därefter på och till under de nästföljande 700 åren. Varför Gotlänningarna ansåg sig behöva en så stor försvarsanläggning, den tredje största i hela Norden, är höjt i dunkel. Man har inte funnit några spår efter fast bebyggelse i Torsburgen så antagligen var den tänkt som ett tillfälligt skydd.

Den långa muren var antagligen förstärkt av en träpalissad och de olika ingångarna med portar. Sammantaget borde det ha tagit 3000 man att bygga den enorma borgen under många år. Inne i Torsburgen finns det så kallade Slottet uppe på en hög höjd med mindre murrester bevarade. Kanske fungerade höjden som en sista inre borg, kanske var den tänkt som en observationsplats.

Kanske användes de stora grottorna på Torsburgens nordvästra sida till något som nu glömts bort, så som Linnés grotta och Burglädu, men det vet vi inte med säkerhet. Torsburgen omnämns i Gutasagan som nedtecknades på 1000-talet och nu idag ytterligare 1000 år senare fortsätter borgen att förundra och fascinera.

Parkering och informationstavlor finns i anslutning till fornborgens mur vid Ardre luke.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.41161, 18.72675
  • Adress: Torsburgen Naturreservat, 623 70 Kräklingbo
Öppna i Google Maps