Vamlingbo Fridarve

EN UDDA UTFLYKT


Under medeltiden var det vanligt att Gotlands storbönder också var handelsmän, så kallade farmän eller farmanna. Utanför Visby finns det idag få spår av dem, men i Vamlingbo står den ståtliga ruinen Fridarve Slott kvar ute på heden som ett minne till öns fornstora dagar.

Farmännens stenhus byggdes av samma hantverkare som fick bygga ön kyrkor och vissa detaljer går igen i bägge byggnadsformerna. Både hus och kyrkor uppfördes i huggen sten och med skickligt utförda valv i dörrar och fönster. Det var framförallt för att skydda de värdefulla handelsvarorna som köpmännen lät uppföra stenhus, även fast de också fungerade som boningshus.

Fridarve uppfördes under 1200-talet och består idag av resterna efter husets två nedre våningar. Ingången låg på bottenvåningens långsida med en dörr in till det första av våningens två rum. Vid den östra gaveln ligger sedan trappan upp till den övre våningen. Troligtvis har det även funnits en vind med tunnvalv men av den syns idag ingenting.

Från parkeringen är det ungefär 200 meter till ruinen ute på heden. På sommarhalvåret betar det ofta kor så det är viktigt att visa hänsyn och hålla hundar kopplade.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps