Klockstenarna

EN UDDA UTFLYKT


Vastadalen har bebotts sedan urminnes tider. I åkermarkerna har man hittat fynd av flintpilspetsar och yxor från yngre stenåldern och hamnplatsen i Stensjö anses ha haft stor betydelse under järnåldern. Under medeltiden låg Vastad Borg i området innan den övergavs i mitten på 1500-talet. Det är egentligen bara under modern tid som området förlorat sin position som ett maktcentrum.

Klockstenarna i Vastad som hör från bronsåldern eller äldre järnåldern är en imponerande skeppsättning som restaurerades 1926. Graven består av 10 resta stenar och är hela 16 meter lång. Namnet Klockstenarna ska ha ett samband med en inskription på en klocka i Eftra kyrka som berättar att den ursprungligen gjutits på Vastads gärde år 1558.

I närheten finns också de mytomspunna resta stenarna som kallas Hagbards Galge och den vackert belägna hällkistan vid Bostället.


Klockstenarna

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps