Klockstenarna

EN UDDA UTFLYKT


Markerna i Vastadalen har bebotts sedan urminnes tider. I åkermarken har man hittat fynd av flintpilspetsar och yxor från yngre stenåldern och hamnplatsen i Stensjö anses ha varit viktig under järnåldern.

Klockstenarna i Vastad som också hör från järnåldern är en imponerande skeppsättning, en gravplats som restaurerades 1926. Graven består av 10 stenar och är hela 16 meter lång. Namnet Klockstenarna har ett samband med en inskription på en klocka i Eftra kyrka som berättar att klockan ursprungligen gjutits på Vastads gärde år 1558.

I närheten finns också de mytomspunna resta stenarna som kallas Hagbards Galge och den vackert belägna hällkistan vid Bostället.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps