Rumpelösa Kyrka

EN UDDA UTFLYKT


Megalitgraven som kallas för Rumpelösa Kyrka är Veddiges största dolda sevärdhet. Förr i tiden trodde man att skogsrået firade sina oheliga riter i megalitgraven. I folktron var skogrået en kvinnlig varelse som härskade över skogen och dess djur, men som också kunde få vandrare att gå vilse. Om namnet Rumpelösa har någon koppling till skogsrået får lämnas osagt. Idag är i alla fall magin borta över Rumpelösa kyrka och man ser den som en relativt välbevarad gånggrift uppförd mellan 2200 f.kr till 1800 f.kr

Rumpelösa kyrka är inte arkeologiskt undersökt utöver inventeringar 1919 och 1965. Gånggriften är lättillgänglig och är man intresserad av megalitgravar är det ett enkelt stopp om man befinner sig i området.


Rumpelösa Kyrka

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps