Spruthuset i Väby

EN UDDA UTFLYKT


Långt innan det fanns en brandkår som snabbt kunde rycka ut fick städer och byar klara sig själva bäst de kunde. Redan i mitten av 1700-talet började man uppföra så kallade spruthus, lokala föregångare till dagens brandstationer. Dessa var små och ofta enkla byggnader där ortens eller bygdens vattensprutor och annan utrustning förvarades.

På landsbygden har de flesta idag försvunnit, men spruthuset i Väby finns kvar och är öppet för besök. Visserligen är själva huset en kopia av det gamla, men brandsprutan inne i huset är originalet från 1870. Vid en brand på Hjulebergs herrgård 1913 var brandsprutan på plats inom 20 minuter och godsets stora ladugård kunde räddas.

Spruthuset i Väby är en anspråkslös, men intressant, utflykt som ingår i Ekomuseum nedre Ätradalen.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 56.972410, 12.707980
  • Adress: Väby 403, 310 58 Vessigebro
Öppna i Google Maps