Yngeredsforsen Kraftverk

EN UDDA UTFLYKT


Folket i Ätrandalen har länge utnyttjat vattenkraften i Ätran. Vid Yngeredsforsen finns kvarnar omnämnda redan så tidigt som 1729, och flottningsrännor som är ännu äldre.

I slutet av 1800-talet var planerna för forsen stora. Affärsmannen Mauritz Hansson köpte 1889 området kring fallen för att bygga en trämassefabrik och ett kraftverk. När bygget blev försenat och pengarna tog slut, köpte istället Marcus Wallenberg bolaget och kopplade 1906 ihop kraftverket med sin pappersfabrik i Mölndal. Kraftledningen gjorde att Mölndal för första gången fick el, och Yngeredsfors kraftverk var aktivt ända fram till 1964 då forsen tystnade. Då hade ett nytt kraftverk byggts 150 meter uppströms i Boaforsen. För att få bästa turbineffekt leddes vattnet ner i en tunnel förbi Yngeredsforsen och fallet blev torrlagt.

Ruinen av dammvallen står fortfarande kvar ute i skogen och den torrlagda forsen kallas idag för Döda Fallet. Det finns en kulturstig som berättar om de olika verksamheterna i området, men den stora behållningen är givetvis ruinen och det torrlagda fallet.

Yngeredsforsen är regionens mest imponerande industrilämning, en utflykt hit rekommenderas varmt. En bit nedströms i Ätrafors kan man även besöka ett bevarat luftvärnstorn som skulle skydda kraftverket där.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.022826, 12.748503
  • Adress: Yngered, 310 58 Vessigebro
Öppna i Google Maps