Gammelgruvan Ramundberget

EN UDDA UTFLYKT


Gruvdriften vid Ramundberget startade redan på 1600-talet då man började bryta kopparmalm och sedan även järnmalm. Gruvorna tillhörde Ljusnedals bruk som lade ner verksamheten 1877. Av bruket nere i dalen finns inte mycket kvar, men desto mer finns uppe i bergen.

Gammelgruvan är en av de första platser där brytningen påbörjades i slutet av 1600-talet och består av två dagbrott, tre gruvhål och en mindre gruvgång. När gruvan bröts fanns det två smedjor på platsen tillsammans med några bostäder för gruvarbetarna som sannolikt även fungerade som kontor för gruvledningen.

Brytningen vid Gammelgruvan skedde till största del för hand även om det kombinerades med krutsprängning och tillmakning. Mycket arbete gick åt till att sovra och bearbeta stenarna i varphögarna med handskrädning och omsortering. Under 1700-talet fortsatte man med skärpningar och prospekteringar men gruvan var nu i stort sett övergiven till förmån för de nya fälten.

Även fast Gammelgruvan är det minst spektakulära gruvfältet på berget är det en märklig syn att se varphögarna och dagbrotten uppe på fjället torna upp sig. Rakt igenom gruvområdet går även ett fångstgropssystem som lägger till några tusen år av mänsklig historia uppe på det ogästvänliga fjället.

Gammelgruvan passeras tillsammans med Blixgruvefältet och NorrgruvornaGruvturen som utgår från Ramundbergets turistanläggning, där det även finns parkering. Utmed leden finns skyltar som berättar mer om gruvdriften. Slingan är 12 kilometer lång och klassad som medelsvår.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 62.70479, 12.42993
  • Adress: Ramundberget, 840 97 Bruksvallarna
Öppna i Google Maps