Gammelgruvan Ramundberget

EN UDDA UTFLYKT


Här är den förbättrade texten med förklaringar efteråt:


Gruvdriften vid Ramundberget startade redan på 1600-talet med brytning av kopparmalm och senare även järnmalm. Gruvorna tillhörde Ljusnedals bruk, som lade ner verksamheten 1877. Av bruket nere i dalen finns inte mycket kvar, men desto mer finns uppe i bergen.

Gammelgruvan är en av de första platser där brytningen påbörjades i slutet av 1600-talet. Den består av två dagbrott, tre gruvhål och en mindre gruvgång. När gruvan var i drift fanns det två smedjor på platsen, tillsammans med några bostäder för gruvarbetarna som sannolikt även fungerade som kontor för gruvledningen.

Brytningen vid Gammelgruvan skedde till största del för hand, även om det kombinerades med krutsprängning och tillmakning. Mycket arbete gick åt till att sovra och bearbeta stenarna i varphögarna med handskrädning och omsortering. Under 1700-talet fortsatte man med skärpningar och prospekteringar, men gruvan övergavs i stort sett till förmån för nya fält.

Även om Gammelgruvan är det minst spektakulära gruvfältet på berget, är det en märklig syn att se varphögarna och dagbrotten uppe på fjället. Rakt igenom gruvområdet går även ett fångstgropssystem, vilket lägger till några tusen år av mänsklig historia på det ogästvänliga fjället.

Gammelgruvan passeras tillsammans med Blixgruvefältet och NorrgruvornaGruvturen som utgår från Ramundbergets turistanläggning, där det även finns parkering. Utmed leden finns skyltar som berättar mer om gruvdriften. Slingan är 12 kilometer lång och klassad som medelsvår.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 62.70479, 12.42993
  • Adress: Ramundberget, 840 97 Bruksvallarna
Öppna i Google Maps