Hamre Skans

EN UDDA UTFLYKT


Gustav III:s ryska krig är något av en parantes i Sveriges långa krigshistoria. Kriget startades 1788 när Gustav III anföll Ryssland i hopp om att återta förlorade områden i Finland. Redan två år senare, efter att den ryska flottan krossats i Sveriges största marina seger någonsin, var kriget slut utan att några gränsförändringar.

I krigets början hade Gustav III rest till Mora där han uppmanat allmogen att ta till vapen för att försvara riket och sig själva. Danskarna hade ställt sig på Rysslands sida och man förmodade ett angrepp västerifrån från Norge.

Så långt kan historien kring Hamre förskansning utanför Lillhärdal beläggas innan den lokala folktraditionen tar vid för att fortsätta berättelsen. Skansen sägs då ha uppförts på inrådan av länsman Kjell Herdell i Lillhärdal. Länsmannen ville hjälpa bönderna att slippa krigstjänst och skrev ett brev till myndigheterna där han framhöll risken för ett fientligt anfall längs Härjeån. Så istället för att tvingas till att dra ut i fält fick allmogen bygga en förskansning vid ån, som de också förhoppningsvis skulle slippa behöva försvara.

Ingen strid verkar heller någonsin stått vid skansen och sista gången den var bemannad ska ha varit vid unionsupplösningen 1905. Hamra skans är en ganska enkel och anspråkslös förskansning byggd av stockar med utsågade skottgluggar.

Vid restaureringen 1968 återstod ca 25 meter av det ursprungligen 36 meter långa värnet. Vid parkeringen utmed vägen finns en otydlig husgrund som kanske var en bosättning för dem som bemannade skansen. På andra sidan Härjeån ska det ha funnits ett ytterligare värn som det idag inte finns några spår efter.

Hamre skans är kanske ingen vidare upphetsande utflykt, men historien om länsman Herdell som räddade bönderna undan det ryska kriget är en rolig anekdot och är man i behov av en bensträckare så duger Hamre skans gott.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps