Torkratern

EN UDDA UTFLYKT


Torkratern är (möjligtvis) resultatet av ett meteoritnedslag för omkring 2000 år sedan i Torbygget utanför Funäsdalen. Det är den enda postglaciala nedslagsplats man funnit i Sverige, vilket gör Torkratern unik i sitt slag. Även fast det gått så lång tid och erosion och växtlighet förändrat platsen så är det fortfarande ett imponerande hål med en kantdiameter på 40 meter och ett djup på 5 meter som möter besökaren i tallskogen.

I mitten av 1990-talet undersöktes hålet för att fastställa om det rörde sig om ett faktiskt meteoritnedslag. Flera fynd så som formen på gropen, vallarna runt om och den flacka bottnen pekar på att det är en meteoritkrater, men inga fragment eller stoff av meteoriten hittades.

Under 2002 snyggades platsen upp kring Torkratern för att tillgängliggöra den för besökare. Bänkar monterades, skyltar sattes upp och kratern rensades på sly. Tjugo år senare är det svårare att uppfatta storleken på kratern genom växtligheten och lika svårt är det att göra hålet rättvisa på bild.

Om Torkratern faktiskt är resultatet av ett meteoritnedslag låter vi eventuell framtida forskning avgöra. I vilket fall som helst är det en spännande utflykt och bara tanken på att stå vid randen av en (förmodad) meteoritkrater är kittlande. Torkratern är skyltad från riksväg 84 där det även finns en parkering.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 62.50159, 12.63158
  • Adress: Thorbygget 135, 840 95 Funäsdalen
Öppna i Google Maps