Ankarede Kapell

EN UDDA UTFLYKT


Ankarede kapell och kyrkstad vid Lejarälvens utlopp i Stor-Blåsjön i norra Jämtland, är en plats med djupa historiska rötter och starka kulturella traditioner som väl förtjänar en avstickare från Vildmarksvägen.

Ankarede kyrkstad är den enda kyrkstaden i Jämtland som fortfarande är i bruk och är klassad som riksintresse för kulturmiljö. Den består av ett trettiotal träkåtor, några kyrkstugor och bodar. Kåtorna, som är av en specifik ”Västerbottentyp”, bär på en arkitektur som direkt reflekterar samiska traditioner och historik, där konstruktionerna är gjorda av kluvna granstammar placerade på näver, ett byggsätt som introducerades i Frostviken under 1800-talet från Västerbotten​​.

Historien om Ankarede sträcker sig långt tillbaka i tiden och har varit en central samlingspunkt för samerna i området, särskilt som plats för både bönehus och samisk begravningsplats från åtminstone 1820. Området har tjänat som en viktig mötesplats för renar och renskötare som passerade mellan sommar- och vinterbetesmarker. Ankarede kapell, som står idag, invigdes 1896 och har sedan dess genomgått flera renoveringar för att bevara dess historiska och kulturella värde.

Ankarede kyrkstad går att besöka året runt, men det är en levande miljö som fortfarande nyttjas och som besökare får man visa respekt under dagar då den används. Kyrkan står tyvärr inte öppen utanför caféets ordinarie öppettider, se församlingens hemsida för ytterligare information.


Ankarede Kapell

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps