Aspås Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Historien om Aspås kyrkoruin är omgärdad av ord som kanske, möjligtvis och troligen.
Den ursprungliga kyrkan i Aspås nämns i skrift 1316 men uppfördes antagligen någon gång redan under 1200-talet. Kyrkan var rektangulär med en ingång och fönstergluggar på den södra långhusväggen. Det första vapenhuset i trä tillkom möjligtvis under 1400- eller 1500-talet, säkert är i alla fall att det byggdes om under 1600-talet.

Kyrkan behöll sitt medeltida utseende fram till 1630, då ett träkor byggdes till på den östra kortsidan. Mot slutet av 1600-talet utvidgades kyrkan med en timrad sakristia norr om koret. En rödmålad borggårdsmur med en portal från 1758 omgav kyrkan och kyrkogården.

Kyrkan revs 1840 när en ny större kyrka stod färdig, men rivningen var kontroversiell eftersom kyrkan hade bevarat mycket av sin medeltida prägel. Spår av den västra gaveln finns kvar som ruin idag. Det finns en tradition som säger att domkapitlet i Härnösand försökte stoppa rivningen, men att deras ingripande kom för sent. Från den gamla kyrkan finns bara ett rökelsekar från 1300-talet bevarat och förvaras Aspås nya kyrka.

Aspås kyrkoruin är kanske ingen vidare spektakulär ruin så som närliggande Sunne kyrkoruin, men den är ändå värd ett kort stopp för den som är nyfiken på Jämtlands ruinlandskap.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps