Frösöstenen

EN UDDA UTFLYKT


Runstenen Frösöstenen i Östersund är Sveriges nordligaste runsten och Jämtlands enda. Trots sitt avskilda läge, eller kanske på grund av det, är Frösöstenen ett av de viktigaste ristade tidsdokumenten. Runstenen är inte en av alla de tusentals gravstenar som står resta över landet, med namn som sedan länge bleknat i gårdarnas minnen. Inskriptionen på nusvenska lyder istället:

”Östman, Gudfasts son lät resa denna sten och göra denna bro, och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn och Sten ristade dessa runor.”

Frösöstenen berättar om Östman, son till Gudfast som kristnade Jämtland och Åsbjörn som uppförde en bro. Runristningen indikerar att kristnandet av Jämtland var en organiserad ansträngning, som involverade infrastrukturutveckling som brobygge, och leddes av inflytelserika lokala figurer som Östman och Åsbjörn​​. Det är världens enda kända runskrift som berättar om kristnandet av ett helt land, vilket gör Frösöstenen helt unik.

Frösöstenen ristades omkring 1050 och restes nere vid vattnet på Frösön. När bron över till fastlandet byggdes 1969-1971 flyttades runstenen till Hornsbergskyrkan, drygt 100 meter från sin ursprungliga plats.

Parkering finns vid kyrkan och på plats står en informationsskylt som berättar mer om Frösöstenen.


Frösöstenen i Östersund

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps