Gusta Stenmuseum

EN UDDA UTFLYKT


Utomhusmuseet Gusta Stenmuseum är inte helt lätt att beskriva. Enligt SGU, Statens Geologiska Undersökning, som har klassat området som riksintressant utgör stenbrottet ”den bästa tillgängliga illustrationen till de jordskorperörelser, som påverkat de nu kända förekomsterna av paleozoisk berggrund i fjällberggrundens östra randområde”. Det är ett påstående som kräver viss förklaring.

Efter en kort promenad från parkeringen når man Gusta Stenmuseum och en enorm lodrätt stenvägg på 20 x 80 meter. Den är tillsammans med det tillhörande stenbrottet lämningar efter områdets kalkstenindustri och visar på ett unikt sätt upp hur regionens geologi utvecklats genom miljoner år av tektoniska rörelser.

Kalkstenen som ligger blottad i den lodräta väggen växlar i färg från grå till rödbrun och nästan svart. Färgvariationerna beror på kemiska processer, som järnoxidation, under kalkslammets förvandling till sten. Ursprungligen låg kalkstenen i horisontella lager, men tektoniska rörelser har skapat glidplan och överskjutningar som skapat färgskiftningar i stenen.

När berget började brytas av Leonard Ellström 1902 blev Gustastenen en världsartikel som exporterades så långt bort som till Sydamerika. Ett mer lokalt exempel på den särpräglade jämtländska kalkstenen är fontänen på Stockholms centralstation som är skapad av sten från Gusta.

Gusta stenbrott är skyddat som ett naturminne och runt det gamla brottet har ett geologiskt museum skapats. Museet är öppet för besök på egen hand året runt och utgör ett vackert och märkligt besöksmål som kommer varmt rekommenderat.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps