Hällingsåfallet

EN UDDA UTFLYKT


Hällingsåfallet utanför Gäddede i Strömsunds kommun är kanske inte Sveriges högsta, men det är utan tvekan ett av de mest dramatiska där det kastar sig ner 42 meter i en djup kanjon.

Hällingsåfallets kanjon sträcker sig 800 meter och är mellan 15 och 60 meter bred. Den bildades för 9000 år sedan under den senaste istiden när smältvatten genom erosion vidgade en spricka i skifferberget. Det har skapat en unik miljö med ständig vattendimma mellan de branta klippväggarna, vilket bidrar till en rik flora av mossor och lavar. Området är särskilt viktigt för bevarandet av flera rödlistade arter som Cephaloziella massalongi (Kopparmikromossa) och Lobaria hallii (Hårig skrovellav), samt sällsynta svampar som Phellinus nigrolimitatus (Gränsticka) och Neolecta vitellina (Gullmurkling)​​​​.

Området kring Hällingsåfallet är ett Natura 2000-område med väl skyltade leder runt om kanjonen. Tidigare har det funnits en naturlig utsiktsplattform med särskilt dramatisk utsikt ut över fallet, den var dock avstängd på grund av rasrisk vid vårt besök 2022.

Hällingsåfallet är väl skyltat från Gäddede och bör inte missas av besökare till den lilla byn i Strömsunds västra hörn.


Hällingsåfallet

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps