Lits Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Inte mycket är känt om kyrkoruinen vid prästgården i Lit norr om Östersund. Här finns i alla fall ruinerna efter två stenkyrkor som föregått dagens kyrka som uppfördes 1797.

Den första kyrkan i Lit dateras till 1200-talet och det sista spåret av den är de grundstenar som går i dagen i ruinens östra del. Den ursprungliga kyrkan utvidgades under 1600-talet och det är murarna från denna som idag finns delvis bevarade.

Den första medeltidskyrkans kor blev 1600-talskyrkans sakristia. Kyrkan hade ingen klockstapel utan istället ett torn, en så kallad takryttare. Den ombyggda kyrkan var sedan sockenkyrka fram till slutet av 1700-talet då den nya kyrkan togs i bruk.

Lits kyrkoruin ligger vackert vid Indalsälven och trots att det är en ganska anspråkslös ruin gör läget den väl värd ett besök.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 63.3169, 14.81657
  • Adress: Lits Prästbord 110, 836 92 Lit
Öppna i Google Maps